Coretunne

1. Intuitio.
Sisäinen tieto siitä, mikä tahtoo tapahtua ja mikä on totta. Tuntuu syvällä ytimessä, siellä minne ajatukset eivät yllä. Kuin aurinko valaisee tien hyvien juttujen luo. Peittää alleen toiveet, epäilykset, uskomukset ja pelot ja jättää valokeilaansa vain totuuden.

2. Tuki keskivartalossa.
Tuottaa voiman ja tasapainon liikkeeseen. Alaspäin katsova koira, piruetti, hauiskääntö, askelkyykky… Mitä sitten treenaatkin, ilman coretunnetta koko paketti hajoaa.

3. Oman voiman lähde.
Sisäisen vahvuuden, rohkeuden ja viisauden asuinpaikka. Kun olet yhteydessä omaan ytimeesi, olet yhteydessä elämän voimaasi ja siihen, kuka todella olet.

*****************
Coretunne is…


1. Intuition.
Inner knowledge of what wants to happen and what is true. Resides deep in the core – a place where thoughts cannot reach. Lightens the way to all good things in life like the sun. Covers doubts, hopes, beliefs and fears leaving only the truth in the light.

2. Core muscles support.
Creates strength and balance in your posture. Downward-facing dog, pirouette, working biceps or doing squats… Whatever your workout, without coretunne (core feeling) the packet will collapse.

3. Source of inner power.
The place where inner strength and courage reside. When you’re in touch with your core, you’re in touch with your life force and the essence of who you really are.

%d bloggers like this: